Disclaimer

  • Met een groots mogelijke zorgvuldigheid plaatst TUINMODERN gegevens op deze site. Ook streven we naar een goede toegankelijkheid van de site en van de door ons langs elektronische weg aangeboden diensten.
  • TUINMODERN kan zonder opgaaf van reden de inhoud van deze website wijzigen. Mochten er desondanks onjuistheden voorkomen of mocht de actualiteit inmiddels zijn achterhaald, dan aanvaardt TUINMODERN geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan.
  • Ook aanvaardt TUINMODERN geen aansprakelijkheid indien er sprake mocht zijn van storingen of onderbrekingen van - of fouten of vertraging in – bij het verstrekken van informatie.
  • TUINMODERN kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten. Ook het niet bij eventuele vertraging. TUINMODERN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.
  • TUINMODERN draagt geen verantwoording voor inhoud van site waarvan naar deze site wordt gelinkt. Hetzelfde geldt voor de inhoud van site waarnaar deze site links geplaatst heeft.